V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUBOVÝ, Antonín

Antonín KUBOVÝ (* 27. 10. 1907, † 14. 12. 1975)  – vedoucí výroby a příležitostný herec. Bezprostředně po škole nastoupil do vinohradských ateliérů film. společnosti A-B jako člen technického štábu, později asistent vedoucího výroby četných filmů (1934–1956). V několika filmech hrál také epizodní role, např. ošetřovatele (Opeřené stíny, 1930), hosta v hostinci (Extase, 1932), montéra (Život je pes, 1933), karbaníka (Mazlíček, 1934), cestujícího ve vlaku (Hudba srdcí, 1934) a majitele střelnice (Včera neděle byla, 1938). Poté se na téměž 20 let odmlčel a znovu si zahrál až ve znárodněném filmu, ale opět jen epizodky: občan (Hudba z Marsu, 1955), bezejmenná epizoda (Ošklivá slečna, 1959), úředník (Vánice, 1962), zřízenec pohřebního ústavu (Zlatá reneta, 1965) a naposled strážný v Polákově zfilmování Jánského knihy Nebeští jezdci (1968).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!