V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUBIŠOVÁ, Marta

Marta KUBIŠOVÁ (* 1. 11. 1942 České Budějovice)  – zpěvačka; bývalá manželka režisérů J. Němce a Jana Moravce (* 1942). Pochází z rodiny kardiologa. Po maturitě a neúspěšných zkouškách na vysokou školu pracovala ve sklárně v Poděbradech (1959–61), kde začala zpívat v tamním lázeňském orchestru. Roku 1961 se zúčastnila soutěže Hledáme nové zpěváky a krátce nato prošla divadly malých forem Stop! v Pardubicích a Alfa v Plzni, než byla angažována do pražského Rokoka (1964–69). Spolu s V. NeckářemH. Vondráčkovou vystupovala ve vokálním triu Golden Kids (1968–70). Svým originálním altovým zabarvením hlasu se stala přední interpretkou populárních písní s širokým žánrovým záběrem (trojnásobná vítězka ankety Zlatý slavík 1966, 1968, 1969). Při natáčení tv. písničkového pořadu se sblížila s film. režisérem J. Němcem, který ji obsadil do hlavní role tajemné dívky s poštovní čepicí, jejíž předčasný spánek nenaplní touhy mladého manipulanta (P. Kopřiva) na milování, v povídce Pokušení manipulanta z filmu Mučedníci lásky (1966). Pro angažovanost během demokratizačního procesu jí byla roku 1970 znemožněna umělecká činnost, kterou obnovila až po roce 1989. Mezitím pracovala mj. jako úřednice a exponovala se v protirežimním disidentském hnutí (signatářka a mluvčí Charty 77). Souběžně s pěveckou kariérou se věnuje charitě a ochraně zvířat (v televizi uvádí pořad Chcete mě?). Své vzpomínky publikovala v knize Chytat slunce (1997). Je držitelkou Zlatého slavíka za celoživotní dílo (1990), laureátkou Ceny Thálie 2001 za svůj výkon v muzikálu Líp se loučí v neděli (Divadlo Ungelt) a nositelkou státního vyznamenání Medaile Za zásluhy II. stupně (1995). S pohnutým osudem se svěřila v knize rozhovorů Kamila Moučková, Marta Kubišová: lásky za časů bezčasí (2009), kterou připravili Vlastimil Ježek a Z. A. Tichý, a v cyklu ČT 13 komnata (2009).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!