V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUBÍK, Rudolf

Rudolf KUBÍK (* 22. 6. 1965 Mladá Boleslav)  – herec a textař. Od čtrnácti let chodil do amatérského div. souboru Kollár při Kulturním domě v Mladé Boleslavi. Vystudoval střední průmyslovou školu stavební v Mělníku a krátce v tomto oboru pracoval. Zájem o herectví ho však přivedl do angažmá v oblastních divadlech v Chebu, Hradci Králové a pak v pražském Divadle Jiřího Wolkera. Od roku 1997 hraje v divadle Skelet P. Trávníčka. Filmování se poprvé zúčastnil jako představitel dvacetiletého syna hlavní hrdinky (J. Brejchová) v psychologickém snímku V. Drhy Citlivá místa (1987). Po několika epizodních rolích (Muka obraznosti, 1989; Zkouškové období, 1990; Slunce, seno, erotika; 1991; Šeptej, 1996) upoutal pozornost úlohou potrhlého čerta v Troškových pohádkách Z pekla štěstí (1999) a Z pekla štěstí 2 (2001). Dramaticky náročnější part mu nabídla postava nemocného mladého otce Františka Křižíka ve Svátkově povídce Zatmění nadějí z filmu Začátek světa (2000). Zápornou roli vilného správce Micheleta vytvořil v Troškově kostýmním romantickém příběhu Andělská tvář (2002). Vedle herectví se prosazuje též jako textař populárních písní.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!