V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUBÍČEK, František

František KUBÍČEK (* 15. 7. 1914 Praha, † 18. 5. 1984 Praha)  – herec. Začínal na jevišti smíchovské Arény (1932–39) a za okupace hrál v Divadle Kotva a u různých div. společností. Po osvobození vystřídal řadu oblastních scén (Liberec, Most, Nový Bor, Hořovice) a svou dráhu završil dlouholetým angažmá v Městském divadle Kolín (1963–76). Od poloviny 50. let natočil kolem čtyř desítek filmů, ve kterých však jeho účinkování nepřesáhlo rámec epizodních rolí. Objevil se v nich např. jako zedník (Mstitel, 1959), opilec (Třiatřicet stříbrných křepelek, 1964; Tři veteráni, 1983), příslušník bezpečnosti (Slečny přijdou později, 1966), vrátný (Smrt za oponou, 1966), zaměstnanec krematoria (Spalovač mrtvol, 1968), sedlák (Čest a sláva, 1968; Vítězný lid, 1977), rytíř (Slasti Otce vlasti, 1969), řemeslník (Případ pro začínajícího kata, 1969), koňák (Smuteční slavnost, 1969), vrchní (Já, truchlivý Bůh, 1969; Jak napálit advokáta, 1980), poddůstojník („Pane, vy jste vdova!“, 1970), sluha princátka (Princ Bajaja, 1971), soudní zřízenec (Jezdec formule risk, 1973), tajný policista (Zločin v Modré hvězdě, 1973), dělník (Čas lásky a naděje, 1976), řidič (Smrt na černo, 1976), řidič klavírista (Brácha za všechny peníze, 1978), pokladní (Radost až do rána, 1978), venkovský muzikant (Božská Ema, 1979), karbaník (Čas pracuje pro vraha, 1979), kupec (Hra o královnu, 1980), řezník (Blues pro EFB, 1980). Někdy mu připadly jen roličky hostů a zákazníků či kolemjdoucích.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!