V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUBEŠOVÁ, Eva

Eva KUBEŠOVÁ rozená Křížová, provdaná 1. Tomková, 2. Marková (* 22. 12. 1925 Bedřichov u Jihlavy, † 7. 12. 1999 Praha)  – herečka; manželka spisovatele Jiřího Marka (1914–1994). Po roce opustila konzervatoř a soukromě se herecky školila u M. Walterové v Brně, kde za okupace začínala na poloprofesionální div. scéně Komorní hry (1943) a v Českém lidovém divadle (1943–44). Konec války a tři poválečná léta hrála v Horáckém divadle v Třebíči a Jihlavě a pak se vrátila do Brna, kde byla členkou Městského oblastního divadla (1949–52) a Státního divadla (1954–62). Následně zanechala jevištní činnosti. Svým naturelem dobře souzněla s hrdinkami lyrické povahy, vášnivé touhy a tragických rozměrů v klasickém světovém repertoáru (Othello, Zkrocení zlé ženy) i v dílech domácích autorů (Srpnová neděle, Pohádka máje). V 50. letech reprezentovala zanícené a uvědomělé mládežnice ve značně schematických a tendenčních filmech. V hudební agitce Zítra se bude tančit všude (1952) vytvořila spolu se Z. Buchvaldkem ústřední dvojici členů svazáckého uměleckého souboru vystupujícího na světových festivalech demokratické mládeže. Jako dělnice Marie Dorňáková ve Walóově dramatu podle románu T. Svatopluka Botostroj (1954) odhalila s dalšími kamarády a kamarádkami pravou tvář majitele gigantického podniku na výrobu bot (V. Vejražka). Ve Weissově psychologickém dramatu Můj přítel Fabián (1953) hrála s L. Chudíkem milenecký pár a s J. Vinklářem hlavní ženskou roli nepřátelské agentky Heleny Buškové alias Ireny Vágnerové ve špionážním filmu z vojenského prostředí Vojtěcha Jasného a K. Kachyni Dnes večer všechno skončí (1954). Sequensův dobrodružný film Větrná hora (1955) ji představil ve vedlejší úloze účetní Ivany Bartákové, která přijme kvůli svému snoubenci, důstojníkovi pohraniční stráže (M. Vavruška), práci na geologickém průzkumu v pohraničím pásmu. V dramatu J. Macha o socialistickém přerodu naší vesnice Hořká láska (1958) hrála manželku smrtelně zraněného hospodáře (J. Bek) a milenku jeho mladšího bratra (J. Sedliský). Manželky si zopakovala ještě po boku S. Remundy v Blumenfeldově psychologickém dramatu Křižovatky (1959), M. Holuba v Zemanově verneovské fantazii Ukradená vzducholoď (1966) a J. Bláhy v Hanibalově kriminálním snímku Dům ztracených duší (1967). V detektivkách V. Čecha ztvárnila postavy seržantky VB Jindřišky Hůrkové (105% alibi, 1959) a herečky Heleny Dvořákové (Alibi na vodě, 1965). Na sklonku 60. let se definitivně ve filmu odmlčela. Pracovala v ČST Praha (1967-79), nejprve v Hlavní redakci literárního vysílání a později jako koordinátorka práce dramaturgických týmů
Hlavní redakce dramatického vysílání. Po těžké nemoci odešla roku 1979 do soukromí.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!