V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUBAŠ, Mario

Mario KUBAŠ (* 3. 2. 1981) – kulturolog , televizní redaktor a příležitostný herec. Nejprve studoval činoherní herectví na DAMU (1999–2000), pak estetiku, religionistiku a uměnovědy na FF Masarykovy univerzity v Brně (2001–05), žurnalistiku na FSV UK v Praze (2005–08) a management kultury a médií na Sciences-Po v Paříži (2006–07). Jako kulturní redaktor ČT si doplňuje vzdělání na VŠE v Praze a postgraduálním studiem kulturní politiky na FF UK. Po DAMU strávil rok v divadle Hromadná procházka v Prostějově snažící se navázat na tradici HaDivadla. Před kamerou debutoval v Nikolaevově tv. filmu Vlci ve městě (1999) a v absolventském filmu Nelásky (2001) posluchače FAMU Tomáše Bařiny. Byť se herectví věnuje spíš okrajově, za roli nesmělého vojáka Karla z Tučkovy tragikomedie Děvčátko (2002) získal ocenění na MFF v řecké Soluni 2003. Poté se na plátně připomněl portréty zakřiknutých vesnických kluků: mladík zvaný Vrbař ze smutné road movie Karin Babinské Pusinky (2007) a Pepa z Bařinovy letní komedie Bobule (2008). Autenticky působil i v opačném typu hrdiny jako pankáč Jáchym, syn hospodského a bývalého disidenta Tondy (J. Schmitzer) v Hřebejkově komedii U mě dobrý (2008). Zatím naposledy si zahrál v tv. filmu Rytmus v patách (2009), který podle Škvoreckého předlohy Malá pražská Matahára natočila A. Sedláčková.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!