V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUBASTA, Hynek

Hynek KUBASTA (* 2. 9. 1931 Líny, okres Plzeň, † 14. 4. 2006 Blansko)  – herec; manžel herečky Vladuny Polanské (1931–2006). Od konce 40. let sbíral jevištní zkušenosti v oblastních divadlech v Karlových Varech (1949–58), Hradci Králové (1958–59), Uherském Hradišti (1959–61) a Gottwaldově, respektivě Zlíně, kde působil s manželkou přes čtyři dekády.. Disponoval velmi širokým výrazovým rejstříkem, hrál postavy tragické i komické (rytíř Světislav v Klicperově Hadriánovi z Římsů, Harpagon v Lakomci, Salieri v Amadeovi, Vávra v Maryše, hrabě Hubert v dramatizaci Maupassantovy Kuličky) Na rozdíl od divadla zůstal jeho herecký potenciál širokého rejstříku ve filmu zcela nevyužit. První zkušenost před kamerou učinil v Breberově lyrickém příběhu Tak blízko nebe (1963). Rozměr pouhých epizodek nepřásáhly ani další roličky majora (Ucho, 1969), uniformovaného úředníka (Koncert na konci léta, 1979), vedoucího osobního oddělení (Rytmus 1934, 1980), železničáře (Hurá za ním, 1988), zámečníka (Tobogan, 1989), prvního radního (Freonový duch, 1990) a recepčního (Rivers of Babylon, 1998). Objevil se též v tv. inscenacích (Legenda o živých a mrtvých, 1971) a hlavně seriálech Detektiv Martin Tomsa (1995), Ranč U zelené sedmy (1996) a Četnické humoresky (2000). V roce 2001 byla jemu a manželce udělena Cena primátora města Zlína za celoživotní dílo a přínos divadelnímu umění.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!