V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUBÁSKOVÁ, Ilona

Ilona KUBÁSKOVÁ vl. jm. Marie, provdaná Bartoníková (* 10. 9. 1905 Trutnov, † 29. 3. 1972 Praha)  – herečka. Dva roky studovala na Státní konzervatoři v Praze a od poloviny 20. let do okupace hrála střídavě v Městském divadle Kladno a na pražských scénách (Gamzovo Umělecké studio, Komorní činohra, Divadlo V. Buriana, Divadlo D 35). Za protektorátu působila v Městském divadle na Královských Vinohradech a v Třebíči. Po osvobození byla rok členkou Divadla D 46 a jevištní činnost završila ve Vesnickém divadle (1948–56) a Krajském zájezdovém divadle Klatovy (1957 až 1960). První hereckou zkušenost s filmem získala díky úloze nezaměstnané ve Vančurově sociálním dramatu Na sluneční straně (1933). K soustavnějšímu účinkování před kamerou se dostala až v poválečném období v epizodních postavách, většinou sousedek (Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář, 1949), domovnic (Bílá spona, 1960; Škola hříšníků, 1965; Pan Tau jde do školy, 1970), prodavaček (Dařbuján a Pandrhola, 1959; Florián, 1961; Kohout plaší smrt, 1961), manželek a matek (Nechte to na mně, 1955; Na laně, 1963) a babek (Král Králů, 1963; …a pozdravuji vlaštovky, 1972).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!