V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUBÁSEK, Václav

Václav KUBÁSEK (* 3. 6. 1897 Praha, † 9. 6. 1964 Praha)  – filmový režisér, scenárista a herec. Uměleckou cestu nastoupil jako herec venkovské div. společnosti. K filmu se dostal roku 1919 jako herec a asistent režie. Hrál menší role chasníků, manželů, myslivců a karbaníků pouze v necelé desítce němých filmů, většinou V. Binovce (Evin hřích, 1919; Za svobodu národa, 1920; Černí myslivci, 1921; Děvče z Podskalí, 1922; Marwille detektivem, 1922), a v jednom zvukovém filmu (On a jeho sestra, 1931). Náměty k vlastním filmům, na nichž se scenáristicky podílel, čerpal z druhořadých literárních předloh (Děvče z hor, 1924; Paní Katynka z Vaječného trhu, 1927). Hodnotnější látky zpracoval až ve 30. letech (Svítání, 1933), zejména díky spolupráci s Vladislavem Vančurou (Láska a lidé, 1937; Naši furianti, 1937). Během nacistické okupace ve filmu nepracoval, vrátil se k němu po osvobození, kdy režíroval agitační filmy se sklonem ke schematismu (Železný dědek, 1948; Dva ohně, 1949; Žízeň, 1949). Někdy užíval pseudonym V. Smetana. Ve druhé polovině 50. let se věnoval výhradně dabingu.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!