V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUBALOVÁ, Anna

Anna KUBALOVÁ Kubalová-Jánská (* 26. 12. 1893 Litol, okres Nymburk, † 16. 2. 1971 Praha)  – herečka. Jako devatenáctiletá ochotnice začínala ve vinohradské Pištěkově Aréně a pak prošla až do konce nacistické okupace mnoha divadelními společnostmi a kamennými divadly v Českých Budějovicích, Bratislavě, Kladně, Pardubicích a Praze (Akropolis, Divadlo práce). Své poválečné působení na jevišti spojila především s kladenským oblastním divadlem. K účinkování před kamerou se dostala až po padesátce v malé úloze manželky kandidáta na poslance (V. Vejražka) v Krňanského dramatu podle Olbrachtova románu Nikola Šuhaj (1947). Následovalo několik epizodních postav manželek a matek ve filmech Dnes o půl jedenácté (1949), Mikoláš Aleš (1951), Usměvavá zem (1952), Anna proletářka (1952) a naposled jako babička v dramatu Františka Daniela Letos v září (1963).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!