V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUBALA, Bedřich

Bedřich KUBALA pseudonym Jaroslav Klíma, Tomáš Krym (* 8. 12. 1916 Hradec Králové, † 12. 3. 2000)  – scenárista, herec, filmový a televizní dramaturg. Zákulisí film. ateliérů poprvé poznal ve dvaceti letech, když hrál malíře-bohéma v melodramatu V. Kubáska Světlo jeho očí (1936). Ve znárodněné kinematografii herecky pokračoval menšími úlohami syna statkáře Lebedy (J. Marvan) v Krškově poetické komedii Řeka čaruje (1945), Bosňáka ve Steklého sociálním dramatu Siréna (1947), lokaje u Donelů v komedii V. Wassermana Tři kamarádi (1947) a Lazara Kiše ve Steklého adaptaci Jiráskova historického románu Temno (1950). Pod pseudonymem Jaroslav Klíma rozvinul literární činnost jako autor filmových námětů a scénářů (Posel úsvitu, 1950; Tanková brigáda, 1955; Útěk ze stínu, 1958; Kulhavý ďábel, 1968) a dobově poplatných div. her (Na dosah ruky, 1948; Štěstí nepadá s nebe, 1952). Ve FSB zastával funkci spoluvedoucího tvůrčí skupiny Novotný–Kubala (1957–68).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!