V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KŠÍROVÁ, Jarmila

Jarmila KŠÍROVÁ provdaná Havlíková (* 29. 12. 1910 Praha, † 27. 11. 1983 Berlín)  – operní a operetní pěvkyně-sopranistka. Již jako malá se s rodiči přestěhovala do Bratislavy. Po maturitě na gymnáziu vystudovala obchodní akademii a stala se úřednicí na berním úřadě. Současně soukromě studovala zpěv u Josefa Egema na Hudební a dramatické akademii v Bratislavě, jejíž řádnou posluchačkou se stala až ve 4. ročníku a absolvovala ji v roce 1931. Vzápětí byla angažována jako sólistka do Velké operety v Praze a současně vystupovala jako stálý host operety Slovenského národního divadla v Bratislavě (1930–43). Od konce 30. let působila v zahraničí, kde hostovala na předních světových scénách (Vídeň, Berlín, Káhira, Curych). Svoji uměleckou kariéru ukončila delším působením v berlínské Komické opeře, kde ještě počátkem 80. let vytvářela menší charakterní postavy. Její popularita a herecké schopnosti neunikly pozornosti českých filmařů, především Miroslava Cikána, který jí nejprve svěřil menší roli v komedii Barbora řádí (1935). O několik let později už byla hereckou i pěveckou protagonistkou, operetní subretou, jeho hudebních komedií Veselá bída (1939) a Štěstí pro dva (1940). Mezitím se úspěšně zhostila postavy paní kněžny ve druhé adaptaci Jiráskovy div. pohádky Lucerna (1938) K. Lamače.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!