V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KŘÍŽEK, Bohumil

Bohumil KŘÍŽEK (* 29. 5. 1925 Praha, † 14. 8. 1979 Praha)  – herec; manžel herečky R. Gottliebové. Bez odborného vzdělání nastoupil jevištní praxi hned po osvobození ve Studiu Národního divadla v Praze (1945–48). Po vojenské prezenční službě zůstal v následujících angažmá věrný pražským scénám: Městské divadlo pro mládež (1950–51), Realistické divadlo (1951–53), Armádní umělecké divadlo, respektive Divadlo E. F. Buriana (1953–79). Hereckých příležitostí mu film nabídl velmi poskrovnu a pouze v nepatrných rolích posla (Rudá záře nad Kladnem, 1955), chasníka (Advent, 1956), manžela (U nás v Mechově, 1960), lékaře (Páté oddělení, 1960), profesora (Těch několik dnů…, 1968), příslušníka VB (Člověk není sám, 1971), úředníka pařížské pobočky Globusu (Pan Tau v cirkusu, 1972), stoupence komunistického politika Bohumila Jílka (Dvacátý devátý, 1974), družstevníka (O moravské zemi, 1977), vedoucího pracovníka Metrostavu (Píseň o stromu a růži, 1978). Se Z. Božinovou hrál rodiče hlavní hrdinky Veroniky (V. Chmelová) v celovečerním debutu V. Olmera Takže ahoj (1970).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!