V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KRUŽÍKOVÁ, Helena

Helena KRUŽÍKOVÁ (* 17. 11. 1928 Třebíč)  – herečka. Vystudovala herectví na JAMU (1950) a po jednoročním angažmá v Českém Těšíně zakotvila roku 1951 natrvalo v činohře Státního divadla v Brně, kde vynikla v tragických a tragikomických rolích (Macbeth, Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, Kavkazský křídový kruh, Vytetovaná růže, Alžběta Anglická). Ve filmu, kde začínala úlohami proletářských dívek (Olověný chléb, 1953; Přicházejí z tmy, 1953), pak vytvořila několik postav maminek a matek dětským, dospívajícím i dospělým hrdinům, které představovali Petr Adámek (Škola otců, 1957), R. Dulíková (Vysoká zeď, 1964), V. Pucholt (První den mého syna, 1964) a I. Vyskočil (Plavení hříbat, 1975). Za celoživotní mistrovství v dabingu získala Cenu Františka Filipovského (1998). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!