V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KRULIŠOVÁ, Jarmila

Jarmila KRULIŠOVÁ (* 24. 12. 1922 Jičín, † 27. 1. 2006 Praha)  – herečka; manželka herce V. Vejražky a matka herce D. Vejražky. Absolventka jičínského gymnázia začala hrát divadlo těsně po osvobození na oblastních scénách v Ústí nad Labem a Mladé Boleslavi. Od roku 1948 byla členkou Národního divadla v Praze, kde během jednačtyřicetiletého angažmá prošla celou škálou ženských postav, od mladičkých a křehkých milovnic (Višňový sad, Tři sestry, Josefína) k dramaticky exponovaným hrdinkám (Maryša, Anna proletářka, Tabáková cesta, Othello, Tramvaj do stanice touha). Film představoval v její herecké práci velmi okrajovou linii. Zpravidla se jednalo o menší portréty manželek a matek, které vytvořila v partnerské dvojici s F. Holarem (Zelená knížka, 1948), Mikulášem Hubou (Letiště nepřijímá, 1959), O. Vykypělem (Kouzelný den, 1960), V. Vejražkou (Handlíři, 1963) a L. Tokošem (Láska nebeská, 1964). Normalizační kinematografie k ní byla ještě skoupější, neboť jí nabídla pouze úlohu matky rozvedeného hrdiny (P. Čepek) v Matějkově psychologickém dramatu Návraty (1972) a postavu zatrpklé a pyšné hraběnky ve Strnadově historickém snímku podle románu Antonína Zápotockého Čas lásky a naděje (1976). Bohatší rejstřík rolí jí přineslo účinkování v rozhlase (antické hry) a televizi, kde vedle desítek často politicky tendenčních inscenací (Lidé na křižovatce, 1971; Svatý Michal, 1973; Muži jdou ve tmě, 1975; Pětina průměrného života, 1977; Historie začíná pod kaštany, 1979; Předehra, 1982; Tři cesty k domovu, 1983) hrála také v seriálech Klapzubova jedenáctka (1967), My z konce světa (1975), Inženýrská odysea (1979), Dnes v jednom domě (1980) a Dynastie Nováků (1982). Dlouhou dobu působila jako pedagožka na DAMU (1949–54, 1973–90). Nositelka titulu Zasloužilá umělkyně (1973). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!