V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KRÖSSING, Adolf

Adolf KRÖSSING (* 5. 1. 1848 Praha, † 28. 1. 1933 Praha)  – operní pěvec-tenorista a režisér. Kvůli divadlu opustil studium práv. Dva roky se pěvecky školil u Františka Vogla a hrál s ochotníky. Roku 1870 ho angažoval Bedřich Smetana do Prozatímního divadla, respektive Národního divadla pro obor buffo tenoru (1881–1914). Vytvořil na tři sta postav, proslavil se především jako Vašek ve Smetanově Prodané nevěstě (úlohu zpíval více než 600×t). Vynikl ale též v operách Antonína Dvořáka. Věnoval se rovněž operetě a operní režii. Měl jen malý, sladce zbarvený hlas, vynikal zvláště svým jevištním humorem i výstižnou hereckou charakteristikou. Ještě ve dvaaosmdesáti letech natočil na gramofonovou desku árii Vaška, jehož ztvárnil rovněž v prvním film. záznamu představení Prodané nevěsty (1913), který s umělci Národního divadla natočil Max Urban na přírodním jevišti v pražské Šárce. Na film. pás byl zvěčněn ještě třikrát: jako hrabě Otto Rossenberk v Měšťákově dramatu Legionář (1920), starý žebrák Konrád v Krňanského melodramatu Píseň života (1924) a zahradník v Měšťákově komedii Svéhlavička (1926).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!