V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KRŇANSKÝ, Miroslav Josef

Miroslav Josef KRŇANSKÝ (* 22. 11. 1898 Praha, † 20. 8. 1961 Praha)režisér a scenárista. Údajně se vyučil se kominíkem. Své umělecké sklony záhy projevil statováním v holešovické Uranii. K filmu přišel za 1. svět. války jako válečný film. reportér. Roku 1920 založil film. výrobnu Albatros, pro níž (později i pro jiné společnosti) režíroval či spolurežíroval podle vlastních námětů první filmy, většinou komedie, ve kterých si ponechal buď hlavní nebo vedlejší role (Billy v Praze, 1920; Trampoty divadelního ředitele, 1920; Známost z inserátu, 1920; Promoce, 1921; Sázka o hubičku, 1921). Jednoho z noviců si zahrál ve melodramatu M. Friče podle Klecandova románu Páter Vojtěch (1928). Od roku 1925 se zaměřil na adaptace literárních předloh, které se snažil zvládat s režijní svědomostí a maximální vstřícností lidovému vkusu, avšak bez jakékoliv umělecké invence a kreativity. Pokusem o zfilmování kvalitnější látky v němé éře byla adaptace Pohorské vesnice (1928) Boženy Němcové. Úrověň a formalní způsob zpracování se příliš nelišily ani u jeho zvukových filmů, kterými pokračoval v linii přepisů prozaických děl oblíbených domácích autorů, nejčastěji Ignáta Herrmanna (Vdavky Nanynky Kulichové, 1925; Kariéra Pavla Čamrdy, 1931; Bezdětná, 1935; Otec Kondelík a ženich Vejvara, 1937; Pod jednou střechou, 1938; Artur a Leontýna, 1940). Vyšší umělecké cíle si položil u zfilmování Raisových Zapadlých vlastenců (1932) a Klostermannova šumavského románu Ze světa lesních samot (1933). Za okupace námětově čerpal z původních látek Vladimíra Neffa (Gabriela, 1941) a Karla Nového (Žíznivé mládí, 1943). Po válce natočil už jediný celovečerní hraný film – velmi neúspěšnou adaptaci Olbrachtova románu Nikola Šuhaj (1947) s G. Nezvalem v titulní roli. Od roku 1948 až do své smrti pracoval jako archivář ve Filmotéce Čs. filmového ústavu. S Bohumilem Brejchou sestavil střihový film ze starých českých filmů s V. Burianem pod názvem Kolotoč humoru (1953).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!