V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KRIŽAN, Bronislav

Bronislav KRIŽAN (* 3. 12. 1941 Bratislava, † 20. 12. 2012 Bratislava)  – slovenský herec. Absolvoval studium herectví na bratislavské VŠMU (1967) a první angažmá získal v Krajském divadle v Nitře (1969–71). Od roku 1972 byl členem Poetického souboru Nové scény v Bratislavě. Od poloviny 60. let se postupně uplatňoval ve filmech a televizi, nejprve v chlapeckých úlohách, potom v postavách energických mladých mužů. Do českého filmu ho uvedl Zdenek Sirový titulní úlohou zlatokopa Davida Sandela ve svém středometrážním snímku podle Londonovy dobrodružné povídky Poslední výstřel Davida Sandela (1971). Následně podpořil řadu politicky exponovaných děl české normalizační kinematografie svými neohroženými a uvědomělými hrdiny z řad partyzánů (Horká zima, 1973; Poslední ples na rožnovské plovárně, 1974), armádních důstojníků (Na konci světa, 1975; Kluci z bronzu, 1980; Pod nohama nebe, 1983) a jiných komunistických aktivistů (Dům Na poříčí, 1976; Osvobození Prahy, 1976).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!