V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BIELIK, Paľo

Paľo BIELIK pseudonym Ján Bukva (* 11. 12. 1910 Senica, okres Banská Bystrica, † 23. 4. 1983 Bratislava)  – slovenský herec, filmový režisér a scenárista; manžel herečky Marty Černické-Bielikové (1920–2002). Po ukončení průmyslové školy v Banské Bystrici (1929) vystřídal různá zaměstnání (kreslič, montér, obchodník, četník). Od mládí hrál ochotnické divadlo v Banské Bystrici. Na jevišti si ho v roli Jánošíka ze stejnojmenné Mahenovy hry povšiml Karel Plicka, který ho doporučil M. Fričovi pro titulní roli historického filmu Jánošík (1936). Úspěch tohoto snímku ho přivedl na profesionální div. dráhu, do činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě (1939–42). Svou vysokou urostlou postavou odpovídal typu mužných, zemitých chlapů, které pod vedením M. Friče hrál ve film. přepisech próz Karla Čapka: Michal Hordubal, mladší bratr ústředního protagonisty (J. Vojta) v dramatu Hordubalové (1937) a četnický strážmistr Havelka v Čapkových povídkách (1947). Za války začal točit pro společnost Nástup krátké naučné filmy a při natáčení vůbec prvního na Slovensku vyrobeného celovečerního filmu Varúj…! (1946) byl spoluscenáristou M. Friče a vytvořil i jednu z hlavních postav, mladého horala Ondreje Muranicu. Těžiště své umělecké tvorby soustředil pak především na režii hraných filmů, převážně baladicky laděných příběhů (Vlčie diery, 1948; V piatok trinásteho, 1954; Štyridsaťštyri, 1957; Kapitán Dabač, 1959; Jánošík, 1962–63; Majster kat, 1966). Jeho život a tvorbu přibližují a analyzují knihy Ernesta Štrice Paľo Bielik (1984) a Petry Hanákové Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra (2010).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!