V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KREJČÍ, Václav

Václav KREJČÍ pseudonym Václav Upír Krejčí (* 13. 10. 1955 Rakovník)  – mim, klaun, herec a publicista. Vyučil se elektrikářem, hrál v ochotnickém divadle v Rakovníku a po vojenské prezenční službě navštěvoval obor pantomimy u J. Kaftana na Lidové konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Popularitu mu přineslo účinkování s M. NesvadbouS. Nálepkovou v Mimtriu (1979–90). Spolupracoval také s divadlem Semafor a na různých projektech, vystupoval ve Studiu Gag B. Hybnera, v zábavných a dětských tv. pořadech jako moderátor. Jako komik a klaun s expresivním projevem se zatím na film. plátně neprosadil, pouze si zahrál čerta v pohádce H. Bočana S čerty nejsou žerty (1985), poradce Sáčka v Muchnově satirické komedii Divoké pivo (1995) a tenistu v thrilleru F. Renče Válka barev (1995). Napsal básnické sbírky Up poezie (1991), Bezceler (1993) a řadu knih pro děti (mj. Smíšek ze Smíchova, 1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!