V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KREJČA, Miroslav

Miroslav KREJČA (* 1. 7. 1931 Jindřichův Hradec, † 11. 6. 2005 Praha)  – herec, dramatik a spisovatel. Vyrůstal v Soběslavi. Herecké vzdělání získal na Státní konzervatoři v Praze, po jejímž absolvování (1950) získal angažmá v Benešově, odkud po roce přešel do bratislavského zájezdového Dedinského divadla, kde setrval opět jednu sezonu. K jevištní činnosti se pak vrátil až po téměř desetileté pauze a postupně prošel oblastními scénami v Klatovech (1961–62), Českém Těšíně (19962–66), Jihlavě (1966–69) a Příbrami (1969–1985). Od první poloviny 70. let se začal uplatňovat před kamerou, ovšem výhradně v epizodních roličkách Trejbala (Vysoká modrá zeď, 1973), čeledína s pečení (Tři oříšky pro Popelku, 1973), člena předsednictva Společnosti národů (Dny zrady, 1973), adjutanta velitele britské jednotky (Větrné moře, 1973), praporčíka VB (Údolí krásných žab, 1973), nadporučíka Hromádky (Sedmého dne večer, 1974), agenta (Sarajevský atentát, 1975; Akce v Istanbulu, 1975), hosta s dýmkou (Dvojí svět hotelu Pacifik, 1975), strážmistra Válka (Smrt načerno, 1976), člena vlády generála Antonína Hasaly (Osvobození Prahy, 1976), zedník Drábek (Noc klavíristy, 1976), hosta na zlaté lodi (Malá mořská vála, 1976), stenograf (Tichý Američan v Praze, 1977), číšníka (Což takhle dát si špenát, 1977), člena poselstva (Báječní muži s klikou, 1978), vedoucího prodejny (Lásky mezi kapkami deště, 1979), náměstka (Jak napálit advokáta, 1980) či miliardářova sluhy (Temné slunce, 1980). Herecké příležitosti mu nabízel rozhlas a v neposlední také řadě televize v inscenacích (Jak se zranit ve službě, 1978; Osamělý jezdec, 1979; Královská hra, 1980; Bude řeč o penězích, 1988; Bankovní dům Daubner, 1988; Klauni a vlastenci, 1991) a seriálech (Vlak dětství a naděje, 1985; Panoptikum Města pražského, 1986; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Náhrdelník, 1992; Arabela se vrací, 1993). V pokročilejším věku se uplatňoval v zahraničních produkcích natáčených na našem území. Věnoval se též malbě a literárnímu psaní: je autorem románu z hereckého prostředí Tažní ptáci (1987), knih pohádek (Strašidlo Doudlo – jihočeské pohádky, Putování vodníků od rybníka k rybníku) a divadelních her (Jak se loví tygři, Už vám není dvacet let, paní Bláhová).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!