V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KREIHANSLOVÁ, Hana

Hana KREIHANSLOVÁ vl. jm. Johana, provdaná Tůmová (* 22. 3. 1920 Semily, † 16. 3. 1973 Praha)  – herečka. Absolvovala Státní konzervatoř v Praze (1947) a postupně byla členkou Městského oblastního divadla v Karlových Varech (1947–52, 1954–60), Státního divadla v Brně (1952–54) a Městských divadel pražských (1960–73). Film jí nabídl především vedlejší postavy matek malých dětí (Malý Bobeš ve městě, 1962; Muž, který stoupl v ceně, 1967) a manželek (Akce Kalimantan, 1962; Nikdo se nebude smát, 1965; Muž na útěku, 1968; Pět mužů a jedno srdce, 1971), ale zahrála si také královnu (Tři zlaté vlasy děda Vševěda, 1963), právničku (Dívka s třemi velbloudy, 1967) a uklízečky (Návrat ztraceného syna, 1966; Návraty, 1972). Četné role vytvořila též v televizi (Polka jede do světa, 1965; Jana Eyrová, 1972).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!