V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KREČMER, Ladislav

Ladislav KREČMER vl. jm. Kretschmer (* 3. 4. 1926 Praha)  – operetní herec-tenorista; otec herečky J. Kretschmerové. Již za studií na smíchovském reálném gymnáziu se herecky vzdělával u L. Peška a Marie Markové-Nekolové a nastoupil své první angažmá v Nezávislém divadle (1943–44). Po zpěveckém školení u Kamily Ungrové (1949–54) zpíval v Armádní opeře AUS Víta Nejedlého (1950–55) a v Divadle Na Fidlovačce (1955–63) přešel k hlavním operetním úlohám. Od roku 1963 byl až do odchodu na odpočinek členem Hudebního divadla v Karlíně. Na film. plátně se objevoval sporadicky a zpravidla v epizodních rolích, např. důstojníka doprovázejícího vojenského lékaře (Dobrý voják Švejk, 1956), faráře v Putimi (Poslušně hlásím, 1957), hostinského (Poslední růže od Casanovy, 1966), plukovníka (Ucho, 1970), pana Homoly (Panelstory aneb Jak se rodí sídliště, 1979), pacienta (Všichni musí být v pyžamu, 1984). Mihl se též v seriálech Pan Tau (1972) a 30 případů majora Zemana (1974–79).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!