V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KRÁTKÝ, Rudolf

Rudolf KRÁTKÝ (* 16. 11. 1919  Brno, † 13. 4. 2009 Brno)  – herec a divadelní režisér. Zájem o divadlo projevil již během gymnaziálních studií v Brně, kde byl na začátku okupace tři semestry posluchačem právnické fakulty, než byly vysoké školy uzavřeny. První angažmá nastoupil u poloprofesionálního brněnského Divadelního studia (1939–41) a do konce války působil v činohře Českého divadla v Olomouci. Od roku 1945 byl dlouholetým členem Národního divadla v Brně, ale v hostoval i v Městském divadle. K účinkování ve filmu se dostal velmi výjimečně a pouze v nevelkých rolích, např. pumpaře (Anděl blažené smrti, 1966), bývalého soudce Kašpara Huttera (Kladivo na čarodějnice, 1969), vysokého funkcionáře Tobiáše (Čistá řeka, 1978), šlechtice Žerotína (Putování Jana Amose, 1983) a kardinála (Císařovy nové šaty, 1994). Svůj melodický, krásně zabarvený hlas uplatňoval jako rozhlasový herec, recitátor, ale také šansoniér. Pedagogicky působil na JAMU. Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!