V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KRÁSOVÁ, Marta

Marta KRÁSOVÁ (* 16. 3. 1901 Protivín, okres Písek, † 20. 2. 1970 Vráž, okres Beroun)  – operní pěvkyně a herečka; manželka skladatele Karla Boleslava Jiráka (1891–1972). Zpěv studovala soukromě v Praze (u R. Maturové, Olgy Borové-Valouškové, Ludmily Procházkové-Neumannové) a ve Vídni (u M. Ulanowského). Jako operní sólistka s velkým hlasovým fondem i rozsahem (mezzosoprán-alt) působila ve Slovenském národním divadle v Bratislavě (1922–28) a Národním divadle v Praze (1928–66). Pohostinsky vystupovala na mnoha zahraničních scénách. Věnovala se též koncertní činnosti. Na film. plátně se poprvé objevila jako Háta v Innemannově a Kvapilově zfilmované opeře Prodaná nevěsta (1933). Před kameru se vrátila po více než 30 letech až na samém sklonku života a zahrála si pak i dramatické role dam ve filmech mladých režisérů nové vlny jako (Hotel pro cizince, 1966; Muž, který stoupl v ceně, 1967; Případ pro začínajícího kata, 1969; Velká neznámá, 1970).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!