V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KRAMER, Leopold

Leopold KRAMER (* 29. 9. 1869 Praha, † 29. 10. 1942 Vídeň)  – herec, divadelní režisér a ředitel německého původu; manžel rakouské operetní subrety Josefiny (Pepi) Glöcknerové (1874–1954). Pocházel z rodiny pražského židovského obchodníka. Od dětství hrál s ochotníky a proti vůli rodičů začal po roce 1890 tajně studovat herectví ve Vídni, kde také profesionálně debutoval na jevišti. Od roku 1894 prošel jako představitel milovníků, bonvivánů a šarmantních salonních typů div. soubory v Olomouci, Halle a Vídni (Volkstheater). Po 1. světové válce byl hercem, režisérem a ředitelem pražského Německého divadla (1918–27), pak hostoval v berlínských divadlech a tři roky před nacistickou okupací vedl brněnské německé divadlo, které byl nucen opustit. Poslední léta žil na zvláštní povolení ve Vídni díky své ženě, která ho jako árijka setrváním v manželství uchránila před perzekucí. Od poloviny 20. let se herecky uplatňoval i ve filmu a natáčel v Praze (Modche a Rezi, 1926; Extase, 1932, dabován byl B. Vrbským), Berlíně a Vídni.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!