V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KRAMÁR, Maroš

Maroš KRAMÁR (* 26. 4. 1959 Bratislava)  – slovenský herec; syn slovenského herce Jána Kramára (* 1928). Po maturitě na Státní konzervatoři v Brně (1978) hrál nejprve jednu sezonu v brněnském Státním divadle, odkud přešel do angažmá v Divadle Andreja Bagara v Nitře (1979–85). Od roku 1985 je členem činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě (Brouk v hlavě, Alenka v říši divů). Zpočátku poutal pozornost chlapeckým vzhledem, bezprostředním šarmem a spontánní a dynamickou mladostí, jejíž senzibilitu akcentoval v polohách vzdoru a vnitřního nepokoje. Už od dětství hrál vedle divadla i před kamerou. Přirozený herecký talent projevil v ústřední postavě dvanáctiletého romantického chlapce Ondry z Beskyd ve Vláčilově poetickém středometrážním snímku Pověst o stříbrné jedli (1973). I v dospělejším věku byl obsazován českými filmaři (často z FSG) do menších rolí (Náš dědek Josef, 1976; Leť, ptáku, leť!, 1978; Děti zítřků, 1980), ale též větších úloh: princ Marian vydávající se za potulného loutnistu v pohádce R. Cvrčka Za humny je drak (1982), mladý tv. dokumetarista Slávek Havel ve smutné komedii Jany Semschové Jemné umění obrany (1987), král a otec dětinského prince (D. Kraus) v pohádce K. Hanzlíka Královský slib (2001). Tragický rozměr zásadového hrdiny věrohodně vystihl v úloze nedobrovolného dřevorubce a bývalého medika Petera Hradila, o jehož ostrém sporu s mužem odlišných životních hodnot (György Cserhalmi) pojednává Trančíkovo psychologické drama Iná láska (1985). Svou popularitu si upevnil jako protagonista filmů Fontána pre Zuzanu 2 (1993), Na krásnom modrom Dunaji (1994) a Suzanne (1996). V současnosti je rovněž vytížen moderováním zábavných tv. pořadů (Reklamátor, Úsměv, prosím, Inkognito) a společenských akcí.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!