V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KRÁL, Václav

Václav KRÁL (* 28. 12. 1919 Praha, † 20. 3. 2000 Praha)  – herec. Absolvoval Státní konzervatoř v Praze (1942) a do konce okupace hrál v Horáckém divadle v Třebíči. Po osvobození působil v Praze (Revoluční scéna, Československý rozhlas a Armádní recitační soubor) a od roku 1952 pokračoval v jevištní činnosti na oblastních scénách v Hořovicích, Příbrami (1959 až 1964) a Kolíně. Film využíval jeho hereckých služeb poskrovnu a výhradně pro drobnější úkoly, jakými byly např. postavy pokladního na nádraží (Naděje, 1963), hudebníka (Nebeští jezdci, 1968), hostinského (Svatej z Krejcárku, 1969), fotografa (Svatá hříšnice, 1970), ředitele továrny (Na koho to slovo padne…, 1979), vitálního penzisty před svatbou (Matěji, proč tě holky nechtějí?, 1981), venkovského dědy (Únos Moravanky, 1982), úředníka (Jára Cimrman, ležící, spící, 1983) a rady (S čerty nejsou žerty, 1985).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!