V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KRÁL, Adolf

Adolf KRÁL (* 17. 6. 1922 Brušperk, okres Frýdek-Místek, † 22. 7. 1986 Ostrava)  – dělník a filmový herec. K filmování se dostal díky své ochotnické zkušenosti a profesi svářeče Vítkovických železáren. Jako výrazný dělnický typ ho pro film objevil režisér Jiří Weiss, když hledal vhodného představitele jedné z hlavních rolí ve svém dramatu z konce 2. světové války Poslední výstřel (1950). Postavou oceláře Roberta Kuči tak odstartoval svou hereckou dráhu, která trvala do poloviny 60. let a zahrnovala dvacet menších i větších rolí dělníků různých profesí (Akce B, 1951; Přicházejí z tmy, 1953; Proti všem, 1957; První parta, 1959; Začít znova, 1963), příslušníků armádních nebo bezpečnostních složek (Nástup, 1952; Frona, 1954; Tanková brigáda, 1955; Páté oddělení, 1960; Uprchlík, 1961). Hlavní roli údernického havíře Karla Vondry vytvořil v budovatelském dramatu J. Krejčíka Nad námi svítá (1952).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!