V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KRAHULÍK, František

František KRAHULÍK (* 5. 9. 1924 Starý Plzenec, okres Plzeň, † 20. 8. 1971 Praha)  – herec. Absolvoval Státní konzervatoř v Praze (1948) a po šestnáctiletém angažmá v Krajském oblastním divadle Plzeň završil svou dráhu na jevišti Národního divadla v Praze (1964–71). Cestu k filmu mu otevřel režisér K. Kachyňa dvěma úlohami uniformovaných příslušníků: bezpečnosti (Král Šumavy, 1959) a armády (Práče, 1960). Nepříliš početnou galerii vedlejších postav, jimiž přispěl do filmů Jaroslava Macha, Štěpána Skalského a H. Bočana, tvoří dělníci a řemeslníci (Tažní ptáci, 1961; Černá dynastie, 1962; Čest a sláva, 1968), docent (Nikdo se nebude smát, 1965), agent (Anděl blažené smrti, 1965) a úředník (Přehlídce velím já!, 1969).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!