V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KRAFKA, Jan

Jan KRAFKA (* 12. 12. 1937 Plzeň, † 4. 1. 1998 Praha)  – herec; otec herce Jana Krafky (* 1964). Jako vyučený automechanik studoval krátce herectví na DAMU (1959–60) a pak vystřídal řadu oblastních scén (mj. Nový Jičín, Klatovy, Pardubice, Cheb, Příbram, Činoherní studio Ústí nad Labem). Roku 1973 se musel z politických důvodů vzdát div. činnosti a patnáct let jezdil s nákladním autem. Koncem 80. let se na jeviště vrátil jako člen kladenského divadla, jemuž už zůstal věrný. Film ho vytěžoval minimálně a pouze v anonymních epizodkách, např. policisty na střeše (Kdo chce zabít Jessii?, 1966), mladého šlechtice (Svatby pana Voka, 1970), taxikáře (Za volantem nepřítel, 1974) či raněného (Borisek – malý seržant, 1975).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!