V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOŽUCH, Michal

Michal KOŽUCH (* 4. 11. 1921 Nagybánhegyes, Maďarsko, † 31. 5. 1975 Nitra)  – slovenský herec; manžel loutkoherečky Márie Kožuchové (* 1923) a otec herce Jána Kožucha (* 1948). Patřil k zakládajícím členům Krajského divadla v Nitře (1949–75), kde se mu dařilo v postavách prostých lidí, které vytvářel s důrazem na žánrovou drobnokresbu a se smyslem pro humorný a lidsky shovívavý nadhled. Zato jeho film. postavy měly velmi dramatický charakter. Poprvé se ve filmu objevil jako udavač Cyril Konečný v Kadárově a Klosově okupačním dramatu Smrt si říká Engelechen (1963). Stěžejní postavou, s níž se zapsal do dějin kinematografie, byl zbabělý, záludný a prohnaný lapka Lazar, zeman na Obořišti ve Vláčilově baladě podle Vančurova historického románu Marketa Lazarová (1967) a pak si u něj zahrál i menší roli vesnického kněze Blasia, který oddal mladého zemana (P. Čepek) s jeho nevlastní matkou (V. Galatíková), v dalším dramatu z dávné minulosti Údolí včel (1967). Mezi jeho ostatními, převážně drobnějšími film. rolemi (322, 1969; Očovské pastorále, 1973; Ohnivé križovatky, 1974) vyniká postava starého cihláře Fojta, otce trojnásobného úchylného vraha (L. Nešleha) v Schulhoffově detektivce Po stopách krve (1969).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!