V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOŽÍKOVÁ, Zdena/Zdenka

Zdena/Zdenka KOŽÍKOVÁ rozená Švabíková (* 28. 6. 1912 Uherský Brod, † 27. 6. 1994)  – herečka; sestra herečky J. Švabíkové, manželka spisovatele Františka Kožíka (1909 až 1997) a matka dramaturgyně, teatroložky a překladatelky Aleny Kožíkové (* 1941). Po ukončení hereckého studia na Státní konzervatoři v Brně (1932) byla angažována do tamního Zemského divadla, odkud roku 1941 odešla do Prahy, kde byla členkou holešovické Uranie (1941–43), Městského divadla na Královských Vinohradech, respektive Divadle čs. armády (1943 až 1953) a Divadla Satiry (1954–57). Jevištní činnost ukončila v Divadle Vítězného února v Hradci Králové (1961–63). Na své kinematografické konto nastřádala pouze epizodní role dámy v salonu (Revoluční rok 1848, 1949), bytné (Mikoláš Aleš, 1951), nemocniční sestry (Tajemství krve, 1953), matky (Probuzení, 1959) a manželky (Letiště nepřijímá, 1959).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!