V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOZÁK, Josef

Josef KOZÁK (* 31. 3. 1898 Blšany, okres Louny, † 31. 12. 1965 Praha)  – herec. Bezprostředně po vzniku republiky nastoupil jako dvacetiletý hereckou dráhu u div. společností (A. Mašek, V. Choděra, J. Faltys, V. Stehlík, R. Linc), aby s touto průpravou pokračoval na jevištích kamenných scén v Košicích (1923–26), Českých Budějovicích (1926–29), Olomouci (1929 až 1931), Bratislavě (1931–33) a Praze, kde byl zakládajícím a dlouholetým členem Burianova avantgardního Divadla D 34 – D 41 (1933–41). Po likvidaci souboru nacisty strávil zbytek okupace v činohře Městského divadla na Královských Vinohradech. První čtyři poválečná léta spolupracoval s E. F. Burianem v jeho obnovené scéně D 46 a po krátkém angažmá v Městském oblastním divadle v Gottwaldově (1950–53) ukončil svou činnost v pražském Divadle E. F. Buriana (1953–60). Koncem 40. let rozšířil svou hereckou praxi také na film, kde během necelých dvou dekád vytvořil kolem pětadvaceti epizodních i trochu větších rolí, převážné postarších chlapíků z lidu a dědů. Nejčastěji mezi nimi byli chalupníci (Žízeň, 1949; Procesí k panence, 1961), družstevníci (Žalobníci, 1960; Spadla s měsíce, 1961), zedníci (Chceme žít, 1949; Přiznání, 1950), dělníci (Vstanou noví bojovníci, 1950), ale hrál též domovníka (Romeo, Julie a tma, 1959), listonoše (Všude žijí lidé, 1960), hrnčíře (Bez svatozáře, 1963), zahradníka (Třiatřicet stříbrných křepelek, 1964), kněze (Cesta hlubokým lesem, 1963), různé staré muže (Vyšší princip, 1960) a zcela naposled oddávajícího pastora v hudební parodii Bořivoje Zemana Fantom Morrisvillu (1966).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!