V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOZA, Josef

Josef KOZA (* 13. 3. 1921 Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, † 26. 3. 1976 Praha)  – herec. Studoval chemickou průmyslovku, ale lákalo ho výtvarné umění a divadlo. Roku 1946 po ukončení základní vojenské služby se stal členem Divadla mladých pionýrů v Praze (1946–48), odkud na jednu sezonu přešel do zlínského Divadla pracujících (1948–49), aby pak definitivně zakotvil v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze (1949–76). Od mládí hrál starší lidi, než byl sám, převážně rázovité lidové figurky, jejichž masky, chůzi, držení těla i hlas dokázal neuvěřitelně proměňovat a povahové rysy charakterizovat ve výrazné zkratce. Zákulisí film. ateliérů poznal již těsně před nacistickou okupací, kdy se jako chodce mihl v Cikánově komedii Vandiny trampoty (1938). V pravidelné spolupráci s filmem pokračoval až od poloviny 50. let a během dvou dekád vytvořil ve více než třech desítkách filmů epizodní postavičky, vesměs plebejské typy rozličných profesí z venkovského a městského prostředí: úředník (Černá sobota, 1960), dělník (Policejní hodina, 1960), příslušník bezpečnosti (Páté oddělení, 1960; Transit Carlsbad, 1966; „Rakev ve snu viděti…“, 1968), milicionář (Noc nevěsty, 1967), družstevník (Pouta, 1961; Zelené obzory, 1962), zedník (Labyrint srdce, 1961; Černý Petr, 1963), řidič (Naděje, 1963), listonoš (Nikdo se nebude smát, 1965), trenér boxerů (Dáma na kolejích, 1966), vesnický děda (Vlak do stanice Nebe, 1972), vrátný (Lidé z metra, 1974) a železničář (Holky z porcelánu, 1974).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!