V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOVAŘÍKOVÁ, Jana

Jana KOVAŘÍKOVÁ rozená Hanáková (* 12. 4. 1890 Plzeň, † 23. 5. 1960 Dobříš, okres Příbram)  – herečka. Od roku 1909 prošla řadou div. společností (J. Tuttr, J. Burda, J. E. Sedláček, K. Jičínský, J. Blažek) a po krátkém angažmá v Národním divadle v Brně (1914–15) působila šest sezon v kabaretu Rokoko a v Drašarově div. společnosti. Od počátku 20. let až do svého odchodu do důchodu byla členkou oblastních scén v Ostravě (1921–37, 1939–50) a Plzni (1937–39, 1951–57). Publikum v kinech si jí mohlo povšimnout pouze dvakrát, kdy hrála fojtku v romanticko-historickém snímku V.Kubáska o strážcích moravsko-uherských hranic z konce 18. století Portáši (1947) a bábu Pejzlarku ve Steklého satirické komedii podle známé literární předlohy Jaroslava Haška Poslušně hlásím (1957).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!