V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOVAŘÍK, Emanuel

Emanuel KOVAŘÍK (* 13. 5. 1907 Horažďovice, † 4. 1. 1973 Praha)  – herec. Kariéru zahájil v Divadle V. Buriana (1938–45) a po osvobození působil na stejné scéně přejmenované na Divadlo kolektivní tvorby (1945–46). Dva roky pak nepůsobil v žádném divadle, až byl angažován do Divadla Umění lidu Karlín (1948–56) a roku 1958 odešel do důchodu. Od roku 1937 hrál v téměř padesáti filmech epizodní role úředníků (Srdce na kolejích, 1937; Batalion, 1937; U pokladny stál…, 1939; Ženy u benzinu, 1939; Vražda po našem, 1966), strážců zákona (Tři vejce do skla, 1937; Slečna matinka, 1938; Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář, 1949; Obžalovaný, 1964), vojáků (Poručík Alexander Rjepkin, 1937; Transport z ráje, 1962; Kdyby tisíc klarinetů, 1964), dělníků a řemeslníků (Harmonika, 1937; Přednosta stanice, 1941; Nechte to na mně, 1955), sluhů a komorníků (Její hřích, 1939; Císařův pekař – Pekařův císař, 1951), restauračních nebo hotelových zaměstnanců (Dvojí život, 1939; Mořská panna, 1939; Peřeje, 1940; 13. revír, 1946), drobných kriminálníků (Těžký život dobrodruha, 1941; Gabriela, 1941), cirkusáků (Ulice zpívá, 1939; Kluci na řece, 1944) a vesničanů (Nikola Šuhaj, 1947; Bílá paní, 1965; Romance pro křídlovku, 1966).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!