V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOVÁŘ, Karel

Karel KOVÁŘ (* 9. 1. 1944, † 28. 4. 1987, sebevražda)  – filmový režisér a herec. Po ukončení studia na Střední průmyslové škole filmové v Čimelicích (1970) působil ve FSB postupně jako asistent, zástupce produkce a pomocný režisér. Od roku 1984 byl režisérem Krátkého filmu Praha. Krátce po absolvování studia režie na FAMU (1975) debutoval jako samostatný režisér povídkou Silvestr 1948 z kolektivního filmu Boty plné vody (1976). Dále natočil dva celovečerní filmy: akční kriminální snímek Past na kachnu (1978) a komedii o svérázném venkovském pošťákovi Tím pádem (1979). Příležitostně se objevoval jako herec ve filmech svých kolegů: naftař v koprodukčním dramatu Větrné moře (1973) ruského režiséra Eldara Kulijeva, ing. Wolf v komedii V. Drhy Dneska přišel nový kluk (1981), ambiciózní lékař Milan ve Svobodově thrilleru Řetěz (1981) a vedoucí chaty ve Smyczkově studentské komedii Sněženky a machři (1982).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!