V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOVÁŘ, Bohumil

Bohumil KOVÁŘ (* 24. 6. 1865 Praha, † 9. 1. 1931 Praha)  – herec, divadelní režisér a kabaretiér. První činoherní úspěchy slavil již jako dvacetiletý v souboru Městského divadla v Plzni. Další jevištní činnost rozvíjel od počátku 20. století v Praze, kde prošel řadou menších scén. Roku 1919 se stal ředitelem holešovické Uranie a na přelomu 20. a 30. let uzavřel hereckou dráhu v Intimním divadle, kam přišel ze Švandova divadla. Jeho jméno zmiňují anály české kinematografie poprvé v souvislosti s nedochovanou film. komedií Josefa Křičenského Jarní sen starého mládence (1910), do níž přispěl úlohou pana domácího. V dalších deseti němých filmech 20. let hrál otce titulního hrdiny (Billy v Praze, 1920), ředitele div. společnosti (Sázka o hubičku, 1921), pana faráře (Z českých mlýnů, 1925), pantátu (Loupežníci na Chlumu, 1926), vojenského krejčího (Pražské děti, 1928), železničáře (Erotikon, 1929), svatého Petra u nebeské brány (Z českých mlýnů, 1929), režiséra (Hříchy lásky, 1929), karbaníka (Adjunkt Vrba, 1929) a mlynáře Horynu (Starý hřích, 1929).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!