V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOUBEK, Václav

Václav KOUBEK (* 2. 3. 1955 Brno)  – písničkář, spisovatel a filmař. Vyučil se ofsetovým tiskařem a později absolvoval strojní fakultu v Liberci (1981). Pracoval jako asistent střihu v ČST, asistent produkce a režie ve FSB a od roku 1983 střídal krátkodobá zaměstnání (sanitář, pastevec, topič). Mezitím se prosadil jako osobitý písničkář a harmonikář (např. alba Obrazy, 1991; Šaty šupáka, 1993; Bezvětří, 1996) i jako amatérský filmař (Odjezd, 1982; Velká cesta do Afriky, 1992; Čarodějka, 1992). Působil mj. v prostějovském HaDivadle, Ústředním loutkovém divadle a v Loutkovém divadle v Opavě. V letech 1992–93 se jako autor, dramaturg a herec podílel na div. poutích na Střeleckém ostrově. Ve filmu herecky debutoval vedlejší rolí v Trančíkově pohádce Mikola a Mikolko (1988). Své další příležitostné kreace před kamerou věnoval portrétům svérázných hrdinů: vedoucí mladých přírodovědců Karel Brach v Křístkově milostném snímku Zvířata ve městě (1988), váhavý mládenec Jožko Brezík v Trančíkově společensko-psychologickém snímku Keď hviezdy boli červené (1990), dentista Holoubek ve Vojnárově baladickém příběhu Cesta pustým lesem (1997), harmonikář na svatbě staršího páru (I. Janžurová a K. Brožek) v závěrečné povídce Cesta z Vávrova triptychu Co chytneš v žitě (1998) a hrubián Koloděj ve Vávrově pohádce Čert ví proč (2003). Publikoval knihy Teď je to čistý (1992), Povídky (1993), Vesnické povídky aneb Od hřbitova k lesu (1996).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!