V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOTVA, Václav

Václav KOTVA (* 20. 1. 1922 Radnice, okres Rokycany, † 3. 11. 2004 Praha)  – herec. Vystudoval filozofickou fakultu a působil jako učitel. Od mládí se věnoval ochotnickému divadlu a recitaci, což ho přivedlo ke studiu režie na pražské DAMU. Po jejím absolvování (1959) nastoupil do ostravského Divadla Petra Bezruče, odkud roku 1965 přešel s kolegy do Prahy, kde se podíleli na založení Činoherního klubu (Tichý ve Smočkově Podivném odpoledni dr. Zvonka Burkeho, Dobčinskij a Bobčinskij v Revizorovi, Simeonov-Piščik ve Višňovém sadu, Gavrjuška v Hráčích), jehož členem a kronikářem byl až do odchodu do důchodu. Jeho naturelu, subtilnímu zjevu (malá drobná postava a tvář s výrazem prosťácké odevzdanosti) i projevu vyhovovaly nejlépe lidové typy spíše dobrosrdečných a ušlápnutých povah. Ve filmu a televizi vytvořil kolem dvou stovek malých rolí, většinou dobrosrdečných kantorů či jiných pedagogů (Babička, 1971; My tři a pes z Pětipes, 1971; 6 medvědů s Cibulkou, 1972; Tři chlapi na cestách, 1973; Poslední ples na rožnovské plovárně, 1974; Pátek není svátek, 1979; Tajemství hradu v Karpatech, 1981), sluhů (Pan Vok odchází, 1979; Šílený kankán, 1982), úředníčků (Oči pro pláč, 1983), zřízenců (Spalovač mrtvol, 1968), kostelníků (Farářův konec, 1968; Vracenky, 1990), železničářů (Svatba jako řemen, 1967; Mys Dobré naděje, 1975; „Marečku, podejte mi pero!“, 1976; Trhák, 1980; Aféry mé ženy, 1972), dělníků a řemeslníků různých profesí (Svatba bez prstýnku, 1971; Bitva o Hedviku, 1972; Dvacátý devátý, 1974; Jakub, 1976; Vítězný lid, 1977; Tajemství Ocelového města, 1978; Pohádka o putování, 1982), živnostníků (Božská Ema, 1979) a vesničanů (Údolí včel, 1967; Den sedmý – osmá noc, 1969; Přijela k nám pouť, 1973; Proč nevěřit na zázraky, 1977; Silnější než strach, 1978). Jeho jedinou hlavní rolí byl tichý a nesmělý švec Lájošek Cína, dohnaný pro svou dobrotu svým okolím až k násilnému činu, v Tučkově podobenství Svatej z Krejcárku (1969). Hojně účinkoval také v tv. seriálech (např. Chalupáři, 1975; Arabela, 1980; Lucie, postrach ulice, 1980; Dobrá Voda, 1982; Létající Čestmír, 1983; Vlak dětství a naděje, 1985; Pomalé šípy, 1994; Šípková Růženka, 2001). Díky Státnímu okresnímu archivu v Rokycanech byly v roce 2003 publikovány jeho texty pod názvem Veršem a prózou: dětské veršovánky a vzpomínky Václava Kotvy. Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1994).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!