V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOTVA, Jan

Jan KOTVA (* 28. 4. 1943 Hradec  Králové)  – herec. Základy herectví si osvojil studiem na DAMU (1965) a krátkou jevištní dráhu absolvoval v souboru zájezdové scény Maringotka (1965–68) a ve Východočeském divadle v Pardubicích (1969–70). Před kamerou začínal drobnými postavami mladíků různých povolání a stavů, mezi nimiž figurují např. studenti (Dva z onoho světa, 1962; Pan Vok odchází, 1979), kamarádi, milenci a nápadníci (Jak se krade milión, 1967; Dům ztracených duší, 1967; Dívka s třemi velbloudy, 1967; Petrolejové lampy, 1971; Půlnoční kolona, 1972), vojáci nižších hodností (Každý mladý muž, 1965; Souhvězdí Panny, 1965; Maratón, 1968; Maturita za školou, 1973; Signum laudis, 1980), příslušníci bezpečnosti (Martin a červené sklíčko, 1966; Zlaté rybky, 1977; Sázka na třináctku, 1977; Zítra vstanu a opařím se čajem, 1977), hotelový sluha (Jarní vody, 1968), skladník (Vánoce s Alžbětou, 1968), vychovatel (Tony, tobě přeskočilo, 1969), písař (Tajemství velikého vypravěče, 1971), trenér (Na startu je delfín, 1974), krajan k Moravy (Dvacátý devátý, 1974), oficírek (Adéla ještě nevečeřela, 1977), družstevník (O moravské zemi, 1977), chemik (Mladý muž a bílá velryba, 1978), prokurátor (Causa Králík, 1979), prodavač (V hlavní roli Oldřich Nový, 1980), závozník (Zlatá slepice, 1980). Od počátku 80. let se frekvence jeho účinkování ve filmu značně snížila na velmi ojedinělé epizodky ve filmech Fešák Hubert (1984), Výjimečná situace (1985), Cena medu (1986) a Svědek umírajícho času (1990). Absenci film. příležitostí mu vynahrazuje účinkování v tv. titulech, ať už seriálech (Nejmladší z rodu Hamrů, 1975; Chalupáři, 1975; Malý pitaval z velkého města, 1982; Dynastie Nováků, 1982; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Největší z Pierotů, 1990; Náhrdelník, 1992) nebo inscenacích a tv. filmech (Ctná paní Lucie, 1972; Otcové a děti, 1972; Devadesát jedna bílých koní, 1986; Útěk do vězení, 1991; Osvětová přednáška v Suché Vrbici, 1992) i pohádkách (Libeňský čaroděj, 1988).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!