V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOTOUČOVÁ, Helena

Helena KOTOUČOVÁ rozená Andělová (* 14. 3. 1903 Most, † 24. 5. 1971)herečka; manželka herce A. Kotouče. V letech 1918–44 prošla hereckou školou mnoha kočovných div. společností (Josef Faltys, Václav Choděra, J. O. Martin, M. Zieglerová). Na sklonku okupace získala angažmá v Městském divadle Kladno (1944–46), odkud její poválečná cesta vedla na oblastní scény v Karlových Varech (1946–57) a Gottwaldově (1957–63). K filmování se dostala teprve po padesátce, kdy na ni připadly epizodní i o něco větší postavy manželek (Vzorný kinematograf Haška Jaroslava, 1955), matek dospělých protagonistů (Všude žijí lidé, 1960; Smrt si říká Engelchen, 1963) a babiček (Prázdniny s Minkou, 1962; Kočky neberem, 1966). Naposledy se na plátně objevila jako pohřební host v Hanibalově nostalgickém příběhu Hvězda (1969).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!