V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOTAPIŠ, Josef

Josef KOTAPIŠ (* 14. 9. 1919 Červená nad Vltavou, † 24. 6. 1975 Písek)  – herec. Po studiu obchodní školy odešel k Moravskému lidovému divadlu. Jako absolvent brněnské Státní konzervatoře (1939) pokračoval do konce okupace v herecké praxi na jevištích v Pardubicích, Kladně a Táboře. Prvních osm poválečných let byl členem Městského divadla na Královských Vinohradech, respektive Ústředního divadla čs. armády v Praze, pak až do odchodu na odpočinek působil na oblastních scénách v Karlových Varech (1953–55), Mladé Boleslavi (1955–58) a Českých Budějovicích (1958–65). První příležitosti ve filmu mu ještě za protektorátu dal František Čáp v epizodkách mladého důstojníka ve vlaku v melodramatu Noční motýl (1941) a sedláckého syna v přepisu Klostermannova románu Mlhy na Blatech (1943). Často obsazovaným hercem se pak stal ve znárodněné kinematografii, kde své konto naplnil do počátku 70. let třemi desítkami drobných portrétů lidiček nejrozmanitějších profesí a stavů. Hrál např. vojáky nízkých šarží až po generály a vojevůdce (Hrdinové mlčí, 1946; Proti všem, 1957; Zbabělec, 1961), strážné (Slasti Otce vlasti, 1970; Svatby pana Voka, 1970), četníka (Průlom, 1946), vyšetřovatele vraždy (Kavárna na hlavní třídě, 1953), zloděje (Tři kamarádi, 1947), řidiče (Řeka čaruje, 1945), tovaryše (Mikoláš Aleš, 1951), uhlíře (Údolí včel, 1967), lékaře (Legenda o lásce, 1956), ženicha (Hostinec „U kamenného stolu“, 1948) i kněze („Pane, vy jste vdova!“, 1970).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!