V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOŠNAR, Aleš

Aleš KOŠNAR (* 2. 1. 1944 Praha)  – herec. Před kamerou začínal v polovině 50. let jako dětský představitel hlavních klukovských rolí ve filmech pro děti (Punťa a čtyřlístek, 1955), v pohádkách (Obušku, z pytle ven!, 1955; Labakan, 1956; Legenda o lásce, 1956) i ve snímcích se závažnými tématy (Škola otců, 1957; 105% alibi, 1959). Od chlapeckých úloh přešel k postavám jinochů a mladíků, nejčastěji reprezentovaných učni (Červnové dny, 1961; Kočky neberem, 1966), studenty (Horoucí srdce, 1962) a vojíny (Tak blízko u nebe, 1963; Automat na přání, 1968). Mezitím vystudoval herectví na DAMU (1965) a prošel oblastními divadly v Ostravě (1965–70) a Příbrami (1971–75). Z filmu se v polovině 70. let zcela vytratil, zanechal po sobě jen ještě menší role ve snímcích Známost sestry Aleny (1973) a Boty plné vody (1976).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!