V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOSTKOVÁ, Tereza

Tereza KOSTKOVÁ (* 14. 6. 1976 Praha)  – herečka; dcera herců C. MayerovéP. Kostky, manželka divadelního režiséra Petra Kracíka (* 1958). Studovala na Vyšší odborné škole herecké v Praze (1994–97) a pak dva roky působila v Západočeském divadle v Chebu. Od roku 1999 je v angažmá v Divadle pod Palmovkou (Edith a Marlene, Ubohý vrah, Višňový sad, O myších a lidech), v pražské Viole vystupuje se svojí maminkou v inscenaci Hodně smíchu a pár slz. K jejímu mediálnímu zviditelnění došlo prostřednictvím tv. obrazovky, kde účinkovala v inscenacích Lékárníkových holka (1996), Deset způsobů lásky (2008) a hlavně seriálech (Četnické humoresky 2, 2003; Pojišťovna štěstí, 2004, 2006, 2008; Bazén, 2005; Ordinace v růžové zahradě, 2005; Proč bychom se netopili, 2009; Rodinka, 2010). Rovněž moderovala s M. Šteindlerem v televizi Nova zábavný pořad Clever (2006) a s M. Ebenem na ČT Hvězdy tančí. Jako film. herečka dostala zatím jedinou příležitost ve vedlejší úloze sekretářky šéfa taxislužby Evičky, kterou ztvárnila v situační komedii Martina Kotíka Všechno nejlepší! (2006).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!