V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOSTKA, Jiří

Jiří KOSTKA (* 5. 10. 1910 Radvanice, okres Ostrava, † 6. 8. 1985 Plzeň)  – herec; manžel hereček Františky Skálová-Wintrové (1911–1973) a N. Deborské, otec herců P. Kostky a Zory Kostkové (* 1952). Vyrůstal v chudé kočovné společnosti starého div. rodu, který obdržel první českou divadelní koncesi v našich dějinách. Ačkoliv pro něj divadlo bylo přirozenou normou života, snil o kariéře letce. Na patřičné vzdělání však nebyly prostředky, proto brzy na létání rezignoval. O to víc ho však začala přitahovat profese předků. V letech 1928–41 sbíral zkušenosti u různých div. společností (M. Nováková, V. Housa, J. Burda), pak vystřídal několik krátkodobých angažmá v kamenných oblastních divadlech (Pardubice, Olomouc, Plzeň, Ostrava), aby natrvalo zakotvil v souboru Krajského oblastního divadla, respektive Divadla J. K. Tyla v Plzni (1949–79). Jeho projev se vyznačoval mužnou charakteristikou, lidovým humorem a moudrostí. Za téměř 52 let na divadelních prknech ztvárnil přes pět set postav. Oproti tomu film, do něhož vstoupil úlohou foukače skla Ladislava Pecháčka v Gajerově dramatu Pan Habětín odchází (1949), využil jeho hereckých služeb během pětačtyřicetileté spolupráce ani ne čtyřicetkrát. Zpočátku hrál v tendenčních a schematických filmech nevelké role dělníků (Poslední výstřel, 1950; Past, 1950; Zocelení, 1950; Karhanova parta, 1951) a rolníků (Usměvavá zem, 1952), ale vyzkoušel si i úlohu nepřátelského agenta (Akce B, 1952). V sociálním dramatu Otakara Vávry podle stejnojmenného románu Gézy Včeličky Policejní hodina (1960) hrál opileckého manžela hlavní hrdinky, udřené služky Fišerové (M. Vášová). Režisér Ivo Novák ho obsadil do adaptace novely Jana Procházky Zelené obzory (1963) do role otce hlavního hrdiny, kterého ztělesnil jeho vlastní syn P. Kostka. I nadále však vytvářel jen lidové figurky, mezi nimiž nalezneme mistra na katru (Cesta hlubokým lesem, 1963), hajného (Dům ztracených duší, 1967), starého topiče z lokomotivy (Zbraně pro Prahu, 1974), průvodčího (Boty plné vody, 1976), faráře (Konečná stanice, 1981) a nejrůznější postavičky dědů a starců ve filmech historických (Vítězný lid, 1977; Božská Ema, 1979; Putování Jana Amose, 1983; Komediant, 1984), pro děti (Jak se točí Rozmarýny, 1977; Divoký koník Ryn, 1981) a v komediích (Jára Cimrman, ležící, spící, 1983; Slunce, seno, jahody, 1983).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!