V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOŘÍNKOVÁ, Lenka

Lenka KOŘÍNKOVÁ provdaná Holas (* 2. 3. 1956 Opava)  – herečka a zpěvačka. Už během studií hudebně-dramatického oddělení na pražské Státní konzervatoři (absolvovala 1976) hostovala v Semaforu (Zuzana v lázni, Kytice), Divadle E. F. Buriana (muzikál Romantici) a věnovala se filmování, v němž pak pokračovala souběžně s dráhou profesionální zpěvačky (skupina Petra Hanniga, od roku 1979 vlastní skupina Ges). Před kamerou nejprve ztvárňovala vedlejší postavy veselých, lehkomyslných, ztřeštěných, ale i afektovaných a koketních dívek (Návraty, 1972; Láska, 1973; Kvočny a Král, 1974; Pomerančový kluk, 1975; Tak láska začíná…, 1975; Léto s kovbojem, 1976; Střepy pro Evu, 1978), z nichž vyniká naivní skladnice Maruška v Herzově komedii Holky z porcelánu (1974). Několikrát si vyzkoušela i vážnější polohu (Profesoři za školou, 1975; Zrcadlo pro Kristýnu, 1975; Čas lásky a naděje, 1976; Proč nevěřit na zázraky, 1977). Zajímavější příležitost jí přinesla úloha mladé manželky Jany Paškové v Kachlíkově komedii podle Páralova románu Radost až do rána (1978) a postava učnice Pavly, jedné z kandidátek na manželku rozvedeného sochaře (L. Frej) v Papouškově komedii Žena pro tři muže (1979). Na delší dobu se s českým filmem rozloučila dvěma rolemi, jež těžily především z jejích tělesných vnad: prohnaná příslušnice pražského podsvětí Sylvie v Herzově crazy komedii Buldoci a třešně (1981) a servírka Vránová v poetické komedii D. Kleina Jak svět přichází o básníky (1982). Roku 1982 emigrovala do Austrálie, odkud se po roce 1990 vrátila domů, kde příležitostně hraje ve filmu (Corpus delicti, 1991; Konec básníků v Čechách, 1993) a věnuje se psaní knih o dietě. Je také autorkou vzpomínkové knihy Filmová „hvězda“ reálného socialismu (2003) a románu Andělé spásy (2005).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!