V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOŘÍNEK, Miroslav

Miroslav KOŘÍNEK (* 28. 5. 1943 Smržov, okres Liberec)  – skladatel, pianista a herec. Po absolvování Střední pedagogické školy v Liberci vystudoval dálkově obor ruština – hudební výchova na Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem (1968) a osm let v Liberci učil. Na vojně se seznámil s J. Schmidem a spolu s dalšími přáteli založil div. soubor, z něhož se roku 1964 zformovalo Studio Ypsilon. Zde se stal hlavním autorem scénické hudby a hudebních koláží. Zároveň ale spolupracoval i s jinými divadly, skládal hudbu k rozhlasovým pohádkám. Je autorem hudby k filmům V. Chytilové (Hra o jablko, 1976; Faunovo velmi pozdní odpoledne, 1983, Dušana Hanáka (Ja milujem, ty miluješ, 1980), Jana Schmidta (Podfuk, 1985), Jaromila Jireše (Učitel tance, 1994) a také k tv. seriálu Život na zámku (1995). Drobné role hudebníků, pianistů i postav jiných oborů hrál např. ve filmech Hra o jablko (1976), Únos Moravanky (1982), Slavnosti sněženek (1983), Pravidla kruhu (1987), Saturnin (1994) a Nebát se a nakrást (1999). Pedagogicky působí na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, kde učí sborový zpěv.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!