V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOPŘIVOVÁ, Magda

Magda KOPŘIVOVÁ provdaná Steklová (* 5. 5. 1896 Pelhřimov, okres Jihlava, † 22. 8. 1992 Praha)  – herečka; později manželka malíře Františka Malého (1900–1980). Hereckou průpravu získala u Jana Bora a taneční školení u Ervíny Kupferové, Štěpánky Klimešové a Anny Gromwellové. Od počátku 20. let působila na jevišti v Praze, nejprve krátce ve Švandově divadle a pak v Městském divadle Královských Vinohrad (1921–44). Po válce byla členkou Divadla D 46 (1945–48), Divadla státního filmu (1948–49) a před odchodem do důchodu hrála v Městských divadlech pražských (1950–59). Na jevišti se posunula od expresionisticky dynamického stylu k psychologické drobnokresbě. Ovládala naivitu lidových her i karikaturu, postavy dramaticky rozpolcené i civilně prosté. Svět filmu poprvé poznala díky vedlejší roli posluhovačky Anežky Kolbenové ve Vančurově sociálním dramatu Na sluneční straně (1933). V několika dalších filmech vystihla se smyslem pro charakterizační drobnokresbu obdobné typy lidových figur, např. trafikantku (Zlatá Kateřina, 1934), komornou princezny (Krakatit, 1948), matku (Past, 1950; Ročník 21, 1957), krmičku vepřů (Usměvavá zem, 1952), korpulentní paní (Chlap jako hora, 1960) a správcovou (Život bez kytary, 1962). Naposled se před kameru postavile v krátkém studentském filmu FAMU Dvanáctého(1963). Dlouhý čas spolupracovala s rozhlasem a zpočátku vysílání rovněž s televizí.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!